Kryptosijoittaminen

23.03.2020

Tänä päivänä mikään muu sijoituskohde ei tarjoa samanlaisia mahdollisuuksia mitä kryptovaluutat tarjoavat. Kryptot saattavat nousta useita kymmeniä prosentteja päivässä ja vastaavasti laskea myös saman verran. Uskon, että parhaimmat kryptovaluutat tulevat kuitenkin nousemaan pitkällä tähtäimellä.

Kryptovaluuttoja on mahdollista ostaa eri kryptovaluuttapörsseistä. Tunnetuimpia kryptopörssejä ovat kansainvälisistä Binance ja Coinbase, sekä kotimaisista Coinmotion. Aloitteleville kotimaisille kryptosijoittajille etenkin Coinmotion on hyvä vaihtoehto, sillä se tarjoaa suomenkielisen sivuston ja suomenkielisen käyttäjätuen. Kryptovaluuttapörsseistä ostettuna kryptovaluuttojen ostaminen on paikoin jopa huomattavasti helpompaa kuin osakkeiden ostaminen. Kryptomarkkinnat ovat auki vuoden jokaisena päivänä vuorokauden ympäri. Kryptosijoittajan kannattaakin pysyä kärryillä markkinoiden tapahtumista.

Kryptovaluuttoihin voi sijoittaa kryptovaluuttapörssien lisäksi myös ostamalla erilaisia kryptovaluuttojen ympärille tehtyjä sijoitustuotteita, kuten johdannaisia ja futuureja. Suosittelen kuitenkin, että aloittelevat kryptosijoittajat pysyttelisivät mahdollisimman kaukana näistä, sillä niihin on mahdollista hävitä  pahimmassa tapauksessa suuriakain summia rahaa tajuamatta mitä tapahtui. Kaikkien tunteman Bitcoinin kurssiliikkeisiin pääsee käsiksi myös ostamalla Nordnetin tarjoamia ETF-tuotteita. Nämä ovat erinomainen vaihtoehto, mikäli et halua murehtia ostamiesi kryptovaluuttojen säilytyksestä, mutta haluat kuitenkin päästä käsiksi kurssivaihteluihin.

Lähtökohtaisesti tuotto ja riski kulkevat aina käsi kädessä. Kryptoissa ne molemmat ovat aivan huipussaan. Väärillä valinnoilla voi olla kohtalokkaat seuraukset. Vaikka markkinat tulevatkin mielestäni yleisellä tasolla nousemaan, niin ei se tarkoita sitä, että kaikki kryptoprojektit tulisivat menestymään. Markkinoilla on huomattavasti enemmän niitä projekteja, jotka on tuomittu epäonnistumaan, kuin niitä, joiden tulevaisuus näyttää valoisalta. Korostankin asiassa jokaisen ihmisen omaa päättelykykyä. Mikäli joku projekti tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, niin kannattaa harkita pitkään aikooko siihen sijoittaa. Kryptomarkkinoilla on siis kryptoja, jotka tulevat oikeasti muuttamaan maailmaa, ja joilla sijoittajat tulevat tekemään muhkean tilin. Joukossa on kuitenkin myös niitä, joihin saa pahimmassa tapauksessa tuhlattua elinikäiset säästönsä kankkulan kaivoon. Tämän vuoksi jokaisen kryptoista kiinnostuneen olisi suositeltavaa perehtyä potentiaaliseen sijoituskohteeseen äärimmäisen huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Suuren riskin vuoksi kryptoihin sijoitettaessa kannattaa aina pyrkiä hajauttamaan omistuksensa mahdollisimman hyvin. Vaikka oma portfolio sisältäisikin projekteja, jotka epäonnistuvat, voivat onnistuneet sijoitukset pystyä täyttämään epäonnistumisten aiheuttamat varallisuuden menetykset. Kannattaa myös pyrkiä hajauttamaan erilaisiin kryptovaluuttoihin, eikä pitää kaikkia sijoituksia esimerkiksi samassa lohkoketjussa toimivissa kryptoissa. Kryptot tarjoavatkin poikkeuksellisen suuret mahdollisuudet hyvälle hajauttamiselle. Lähtökohtaisesti kuitenkin esimerkiksi Bitcoin on sellainen kryptovaluutta, jonka olisi hyvä löytyä jokaisen itseään kunnioittavan kryptosijoittajan portfoliosta. Bitcoinin kurssiliikkeet heijastelevat usein koko kryptomarkkinan suuntaa. Tulen varmasti puhumaan hyvästä kryptovaluuttaportfolion hajautuksesta enemmän jatkossa.

Kryptovaluutat ovat sijoitusluokka muiden joukossa kaikkine hyvine ja huonoine puolineen. Poikkeuksen kryptoista tekee kuitenkin se, että niissä tuotot ja riskit ovat huomattavasti suurempia muihin sijoitusluokkiin verrattuna. Tämä tulee tosin varmasti ajansaatossa ja markkinoiden vakiintuessa, sekä sääntelyn kasvaessa muuttumaan. Lisäksi tänäkin päivänä omilla sijoitusvalinnoilla on mahdollista vaikuttaa hyvin paljon kryptosijoittamisen mukanaan tuomiin riskeihin. Kaiken kaikkiaan kryptoihin sijoitettaessa kannattaa sijoituskohteeseen tutustua äärimmäisen huolellisesti. Älä missään nimessä sijoita muiden antamien vinkkien perusteella, vaan tee aina itse omat taustatyösi ja päätöksesi. Oikeilla valinnoilla on mahdollista saada kuu taivaalta, kun taas väärillä voit menettää kaiken. Älä ikinä sijoita kryptovaluuttoihin enemmän, kuin olet valmis häviämään.

Kirjoituksen tavoitteena ei ole suositella kenellekään kryptosijoittamista. Jokainen on vastuussa itse tekemistään päätöksistä, enkä suosittele kenenkään sijoittavan kryptoihin tämän kirjoituksen perusteella.