Kryptot sijoituskohteena vuonna 2018

23.04.2018

Kryptot ovat olleet viimeisten vuosien polttava puheenaihe. Jokaisella kryptoista tietävällä tuntuu olevan niistä jonkin näköinen mielipide. Useimpien mielestä kryptot ovat huijausta, eikä niillä todellisuudessa ole minkäännäköistä markkina-arvoa. 

Mikäli olet kiinnostunut kryptoihin sijoittamisesta kuulut siihen pieneen osaan suomalaisista, joka näkee ne todellisena sijoituskohteena. Saat onnitella itseäsi, sillä kuulut niin sanottuihin aikaisiin omaksujiin. Historiallisesti kaikissa sijoitusmuodoissa ne ihmiset, jotka ovat olleet apajilla ensimmäisenä ovat myöskin rikastuneet. Siinä vaiheessa kun suuret massat löytävät sijoituskohteen, on jo auttamatta liian myöhäistä hypätä mukaan. Varhaisen vaiheen sijoittajat tekevät tilinsä suurten massojen mukaantulolla. Kenenkään on turha ryhtyä tätä kiistämään.

Tällä hetkellä muiden sijoituskohteiden, kuten esimerkiksi osakkeiden ja asuntojen hinnat ovat historiallisen korkealla. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna niiden nousu alkaakin olla pikkuhiljaa taputeltu. Mikäli haluat saavuttaa sijoituksillesi arvonnousua, niin osakemarkkinoiden juna on jo auttamatta mennyt. Tämän hetkisessä talouden tilanteessa kryptot tarjoavat ehdottomasti parhaimmat mahdollisuudet arvonnousulle.

Kuviota tarkastelemalla voimme todeta, että kryptomarkkinat nousivat hyvin tasaisesti aina loppuvuoteen 2017 asti. Vuoden 2018 alkupuoliskolla kryptomarkkinat saavuttivat kaikkien aikojen huippunsa, jolloin markkinoiden koko oli yli 750 miljardia (usd). Markkinat kasvoivat siis yli viisinkertaisiksi kolmessa kuukaudessa. On sanomattakin selvää, että tämä nousu ei ollut missään nimessä kestävällä pohjalla. Monet ihmiset ajattelivat, että kryptomarkkinat olisivat nopea tie rikkauksiin. Kun nämä samat ihmiset huomasivat nousun taittuneen laskuksi, myivät he paniikissa omistuksiaan suurilla tappioilla. Nousu oli siis pääosin kryptohypen perässä juosseiden ihmisten aikaansaannosta. Pohja todelliselle ja kestävälle nousulle luodaan pikkuhiljaa.

Kryptomarkkinat ovat ensimmäinen markkina, joka on auki vuoden jokaisena päivänä vuorokauden ympäri. Kryptot voidaankin nähdä globaalina ilmiönä, johon jokainen maapallon ihminen pystyy ennemmin tai myöhemmin osallistumaan. Kryptot voidaan myös nähdä mielestäni matalan kynnyksen sijoitusluokkana. Etenkin nuoret saattavat tuntea osakkeet ja muut vanhanaikaiset sijoitustuotteet jotenkin kaukaisena asiana, jotka eivät liity mitenkään heidän elämäänsä. Kryptot puolestaan ovat huomattavasti helpommin lähestyttävissä.

Viime aikoina kryptojen teknologia on ottanut isoja harppauksia eteenpäin ja päivittäin kymmenet tuhannet eri tiimit työskentelevät kryptoprojektiensa parissa. Kryptojen teknologinen kehitys, sijoittajien ja median mielenkiinnon herääminen sekä suurten instituutioiden mukaantulo takaavat sen, että markkinat tulevat kehittymään huomattavasti lähivuosien aikana. Muistakaa, että kryptosijoituksessa tulee aina huomioida sen sijoitushorisontti. Kryptoilla on toki mahdollista saada myös pikavoittoja, mutta suuret arvonnousut vaativat aina pääsääntöisesti aikaa.

Sijoituskohteita tarkasteltaessa kannattaa aina pyrkiä hahmottamaan niiden toiminnan tarkoitus. Kryptoihin ei kannata sijoittaa ainoastaan kurssinousun toivossa. Teknologiaan perehtymällä huomaa, että markkinoilla on kohteita, jotka pyrkivät tarjoamaan ratkaisuja isoihin ongelmiin, kuten rahan liikkuvuuteen ja vaihtokustannuksiin. Yritysideoita kryptomaailmassa on lähes yhtä monta kuin on projektejakin. Suosittelenkin perehtymään eri projekteihin ja niiden päämääriin tarkemmin.

Kryptot ovat osa maailmanhistorian suurinta teknologista vallankumousta. Uudet teknologiat ovat aina saaneet osakseen epäilyksiä. Tutkimusten mukaan kryptot ovat etenkin nuorempien sukupolvien suosiossa. Nykyään monet nuoret tekevätkin ensimmäiset sijoituksensa osakkeiden sijasta kryptoihin. Useat nuoret näkevät kryptot yksinkertaisesti osakkeita mielenkiintoisampana kohteena. Samalla kun nuoret osoittavat mielenkiintoa uutta teknologiaa kohtaan, tulevat vanhemmat sukupolvet selkeästi kehityksestä perässä. Maailma muuttuu ja siinä muutoksessa kannattaa ehdottomasti olla mukana.

Kryptot avaavat pankkipalvelut ihmisille, joille se ei ole ennen ollut mahdollista. Maailmassa on tällä hetkellä yli 2,5 miljardia ihmistä, joille ei ole mahdollista käyttää pankkipalveluita. Lisäksi kryptojen avulla voidaan myös välttää suuret rahansiirron kustannukset, jotka tuntuvat kenen tahansa lompakossa. Kryptojen avulla pankkipalveluiden ulkopuolella olevat ihmiset tarvitsevat ainoastaan matkapuhelimen raha-asioidensa hoitamiseen. Vielä tänä päivänä suurimmalla osalla maapallon ihmisistä ei ole mitään käsitystä siitä, mitä kryptot ovat ja miten ne toimivat. Kuvitelkaa mitä tapahtuukaan, kun nämä miljardit ja miljardit ihmiset löytävät tiensä kryptomarkkinoille. Uskon tämän tapahtuvan viiden vuoden sisällä siitä, kun suuret instituutiot ovat löytäneet tiensä markkinoille ja alkaneet tukea lupaaviksi näkemiään projekteja. Kryptojen potentiaali on siis aivan käsittämätön.

Kryptot ovat siinä mielessä erityisessä asemassa, että yksityiset sijoittajat löysivät ne ennen institutionaalisia sijoittajia. Tämä on yksi monista seikoista, jotka tarjoavat mahdollisuuden vaurastumiselle. Uutisten mukaan isot instituutiot ovat kuitenkin pikkuhiljaa heräämässä kryptojen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Instituutioiden tultua markkinoille, alkavat markkinoiden volyymi ja kryptojen hinnat kohoamaan. Wall Streetin suuret toimijat ovat osoittaneet jo kasvavaa kiinnostusta kryptoja kohtaan. Uskonkin, että näiden toimijoiden mukaan liittyminen tulee muuttamaan myös hallitusten suhtautumista kryptoja kohtaan aikaisempaa myönteisemmäksi. Kannattaakin ehtiä apajille ennen kuin tämä tapahtuu. Todennäköisesti seuraava suuri nousu tapahtuu viimeistään silloin, kun institutionaalinen raha tulee tosissaan mukaan markkinoille. Se voi tapahtua puolen vuoden sisällä tai vasta kahden vuoden päästä. Mutta kun se tapahtuu, kannattaa ehdottomasti olla mukana nauttimassa matkasta.

Vuodesta 2013 yhden Bitcoinin hinta on noussut yli 60-kertaiseksi. Bitcoin on kaikista kryptoista tunnetuin ja sen markkinaosuus on yli 40 prosenttia. Vaikka Bitcoin onkin kryptoista tunnetuin, niin silti suurin osa maapallon ihmisistä ei tiedä mikä se on ja miten se toimii. Jos suurin osa ihmisistä ei tiedä tunnetuinta kryptoa, niin suurella todennäköisyydellä he eivät myöskään tiedä että on olemassa myös yli 1500 muuta kryptoa. Tämä avaa huiman mahdollisuuden ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita kryptoista ja ovat valmiita sijoittamaan niihin. Mitä tuleekaan tapahtumaan kryptojen tietoisuuden kasvaessa? Vaikka Bitcoinin kasvupotentiaali onkin huima, niin markkinoilta on silti mahdollista löytää kohteita, joiden tuottopotentiaali on Bitcoiniakin suurempi.

Bitcoinin markkina-asema on heikentynyt vahvasti viimeisen vuoden aikana. Suurin syy tälle on uusien ja mielenkiintoisten kryptoprojektien nousu. Tulevaisuudessa sama trendi tulee todennäköisesti jatkumaan, enkä usko että Bitcoinille on enää odotettavissa yli 60 prosentin markkinaosuutta. Bitcoinin kutistuva markkinaosuus ei lähtökohtaisesti kerro bitcoinin huonoudesta, vaan markkinoiden monipuolistumisesta. Uusien toimijoiden saapuessa markkinoille, tulee myös uusien ja mielenkiintoisten sijoitusmahdollisuuksien määrä kasvamaan. Bitcoinin markkina-aseman heikkeneminen kertoo myös markkinoiden yleisestä vahvistumisesta. Eihän pörssikään olisi toimiva, jos siellä olisi vain yksi varteenotettava yhtiö.

Tänä päivänä mikään muu sijoituskohde ei tarjoa samanlaisia mahdollisuuksia mitä kryptot tarjoavat. Kryptot saattavat nousta useita kymmeniä prosentteja päivässä ja vastaavasti laskea myös saman verran. Kryptomarkkinoilla on kuitenkin ollut havaittavissa usean vuoden ajan kestänyt nousutrendi. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinat ovat yksinkertaistetusti nousseet vuodesta toiseen. Uskon, että tämä kokonaisvaltainen nousu tulee jatkumaan myös tulevaisuudessakin. Ei kannata kiinnittää huomiota muutaman kuukauden kestäviin nousu- ja laskupiikkeihin. Esimerkiksi alkuvuoden kovasta laskusta huolimatta markkinat ovat tällä hetkellä kaksi kertaa viime vuoden lokakuuta suuremmat. Uskonkin, että lähes varmasta vuoristoradasta huolimatta ensi vuonna ollaan taas aivan eri lukemilla kuin tänä vuonna. Nousutrendi ei siis tule taittumaan.

Lähtökohtaisesti tuotto ja riski kulkevat aina käsi kädessä. Kryptoissa ne molemmat ovat huipussaan. Väärillä valinnoilla voi olla kohtalokkaat seuraukset. Vaikka markkinat tulevatkin mielestäni yleisellä tasolla nousemaan, niin ei se tarkoita sitä että kaikki kryptoprojektit tulisivat menestymään. Markkinoilla on huomattavasti enemmän niitä projekteja, jotka on tuomittu epäonnistumaan, kuin niitä joiden tulevaisuus näyttää valoisalta. Korostankin asiassa jokaisen ihmisen omaa päättelykykyä. Mikäli joku projekti tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, niin kannattaa harkita pitkään aikooko siihen sijoittaa. Kryptomarkkinoilla on siis kryptoja, jotka tulevat oikeasti muuttamaan maailmaa, ja joilla sijoittajat tulevat tekemään muhkean tilin. Joukossa on kuitenkin myös niitä, joihin saa pahimmassa tapauksessa tuhlattua elinikäiset säästönsä kankkulan kaivoon. Tämän vuoksi jokaisen kryptoista kiinnostuneen olisi suositeltavaa perehtyä kohteeseen äärimmäisen huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Suuren riskin vuoksi kryptoihin sijoitettaessa kannattaa aina pyrkiä hajauttamaan omistuksensa mahdollisimman hyvin. Vaikka oma portfolio sisältäisikin projekteja, jotka epäonnistuvat, voivat onnistuneet sijoitukset pystyä täyttämään epäonnistumisten aiheuttamat varallisuuden menetykset. Kannattaa myös pyrkiä hajauttamaan erilaisiin kryptoihin, eikä pitää kaikkia sijoituksia esimerkiksi samassa lohkoketjussa toimivissa kryptoissa. Kryptot tarjoavatkin poikkeuksellisen suuret mahdollisuudet hyvälle hajauttamiselle.

Kryptot ovat sijoitusluokka muiden joukossa kaikkine hyvine ja huonoine puolineen. Poikkeuksen kryptoista tekee se, että niissä tuotot ja riskit ovat huomattavasti suurempia muihin sijoitusluokkiin verrattuna. Tämä tulee tosin varmasti ajansaatossa ja markkinoiden vakiintuessa muuttumaan. Kaiken kaikkiaan kryptoihin sijoitettaessa kannattaa sijoituskohteeseen tutustua äärimmäisen huolellisesti, sillä mikään muu sijoituskohde ei sisällä vastaavanlaista riskiä. Oikeilla valinnoilla on mahdollista saada kuu taivaalta, väärillä voi menettää kaiken.

-KU

Kirjoituksen tavoitteena ei ole suositella kenellekään kryptosijoittamista. Jokainen on vastuussa itse tekemistään päätöksistä, enkä suosittele kenenkään sijoittavan kryptoihin tämän kirjoituksen perusteella.