Lohkoketju

08.04.2020

Lohkoketju (englanniksi blockchain) on tämän päivän todellinen megatrendi. Lohkoketjuteknologia toimii jokaisen kryptovaluutan selkärankana ja sen toimintaperiaate on jokaisen kryptosijoittajan ehdottomasti ymmärrettävä. Artikkelissa pyritään selittämään lyhyesti ja ytimekkäästi, mitä lohkoketjulla tarkoitetaan ja mikä on sen taustalla olevan lohkoketjuteknologian toimintaperiaate.

Lohkoketjuteknologialla tarkoitetaan tiivistetysti erilaisia käytäntöjä ja tekniikkaa, jotka mahdollistavat sen, että lohkoketjun eri osapuolien on mahdollista luoda ja ylläpitää erilaisia hajautettuja ja jaettuja tietokantoja. Lohkoketjuteknologian hyötyjä ovat ehdottomasti turvallisuus ja luottamus. Lohkoketjuteknologia mahdollistaa sen, että lohkoketjun jäsenten on mahdollista luottaa toisiinsa tuntematta toisiaan entuudestaan. Lohkoketjun kaikki data on tallennettu verkkoa ylläpitäville palvelimille, eli nodeille. Yhden noden sammuttaminen ei hävitä lohkoketjuun tallennettua dataa, sillä jäljelle jäävät nodet jatkavat datan prosessointia. Yhteen lohkoketjuun voi kuulua jopa kymmeniä tuhansia nodeja. Lohkoketjun toimintaa ei siis ole mahdollista häiritä tai lamauttaa perinteisistä verkoista tutuin keinoin. Monet ihmiset näkevätkin lohkoketjuteknologian olevan ihmiskunnan suurin teknologinen mullistus sitten internetin keksimisen.

Lohkoketjuteknologian ansiosta mikään yksittäinen taho ei kykene sammuttamaan tai muokkaamaan esimerkiksi Bitcoinin lohkoketjua. Palvelimien hakkeroinnilla ei ole minkäännäköistä vaikutusta Bitcoinin lohkoketjun toimintaan ja se onkin näille uhille täysin immuuni. Kuka tahansa ihminen, joka on kiinnostunut Bitcoinin lohkoketjun ylläpitämisestä, voi haluamanaan ajankohtana pistää oman noden pystyyn ja osallistua sen verkon ylläpitämiseen.

Avoimet lohkoketjut (esimerkiksi Bitcoinin lohkoketju) ovat myös täysin avoimia järjestelmiä, ja kaikki lohkoketjun historiassa suoritetut transaktiot ovat aina nähtävissä. Lohkoketjuteknologia poistaa osapuolten välisen luottamuksen tarpeen. Tänä päivänä rahan siirtäminen vaatii aina luottamusta siihen järjestelmään, jossa siirto toteutetaan. Esimerkiksi PayPal-maksu vaatii luottamusta siihen, että PayPalin palvelu toimii, eikä yhtiö vie rahojasi tai lopeta toimintaansa kesken siirron. Lohkoketjut eivät ole yksittäisen tahon kontrollissa, joten vaaraa esimerkin kaltaiselle tilanteelle ei ole. Lohkoketjuteknologia on mahdollistanut sen, että ihmisillä on mahdollisuus omistaa ja hallita itse omaa varallisuuttaan. Lohkoketjuteknologiaan pohjautuvat kryptovaluutat Bitcoinin johdolla ovatkin muuttaneet pysyvästi ihmisten tapaa hallita itse varallisuuttaan ja lähettää sitä muille. 

Kirjoituksen tavoitteena ei ole suositella kenellekään kryptosijoittamista. Jokainen on vastuussa itse tekemistään päätöksistä, enkä suosittele kenenkään sijoittavan kryptoihin tämän kirjoituksen perusteella.