Kryptovaluuttojen louhinta

13.04.2020

Louhijat ovat kryptovaluuttojen lohkoketjujen ylläpitäjiä, jotka saavat ylläpitopalkkioksi louhimaansa kryptovaluuttaa. Suurin osa uusista kryptovaluutoista syntyy maailmaan juurikin louhintapalkkioina. Kryptovaluutat toimivat joko Proof of Work- tai Proof of Stake -konsensusalgoritmin pohjalta. Tämä algoritmi määrittelee myös sen, miten kryptovaluuttoja louhitaan. Konsensusalgoritmista riippumatta louhinnalla tarkoitetaan aina lohkoketjun ylläpitoa. Tässä artikkelissa käydään läpi kryptovaluuttojen louhintaa Proof of Work- ja Proof of Stake -konsensusmallien pohjalta.

Proof of Work

Kun puhutaan Proof of Work -konsensusalgoritmiin pohjautuvasta kryptovaluuttojen louhinnasta, niin tarkoitetaan käytännössä prosessia, jossa lohkoketjua ylläpitävät tehokkaat tietokoneet kilpailevat siitä, kuka saa ensiksi ratkaistua äärimmäisen haastavan matemaattisen yhtälön, ja näin tuotettua uuden lohkon kyseiseen lohkoketjuun. Louhijat saavat työstään palkkioksi louhintapalkkion sekä kyseisessä lohkoketjussa tapahtuneiden transaktioiden transaktiomaksut. Proof of Work -konsensusalgoritmia noudattavia kryptovaluuttoja ovat esimerkiksi Bitcoin ja Litecoin.

Proof of Work vaatii toimiakseen ympärilleen raskasta infrastruktuuria ja louhintalaitteita. Esimerkiksi Bitcoinin lohkoketjua louhitaan tänä päivänä varta vasten siihen tarkoitukseen suunnitelluilla ASIC-koneilla. Nämä laitteet maksavat useita tuhansia euroja ja ne kuluttavat hyvin paljon sähköä. Laitteita on myös päivitettävä säännöllisin väliajoin. Kryptovaluuttojen louhinta on tänä päivänä erittäin ammattimaista liiketoimintaa. Esimerkiksi Bitcoinin louhinnasta vastaavat pääasiassa suuret, useista kymmenistä tuhansista ASIC-koneista koostuvat louhintafarmit. Louhintafarmit ovat keskittyneet pääasiassa maihin, joissa on saatavilla halpaa sähköä.

Proof of Work -pohjaisia kryptovaluuttoja on mahdollista louhia myös CPU- ja GPU-louhinnalla. CPU-louhinnalla tarkoitetaan louhintaa, jota suoritetaan tietokoneen prosessorilla. GPU-louhinnalla tarkoitetaan louhintaa, jota suoritetaan tietokoneen näytönohjaimella. Bitcoinin alkuaikoina myös Bitcoineja oli mahdollista louhia kannattavasti näillä louhintatavoilla, mutta nykyään nämä louhintatavat ovat kannattavia ainoastaan joitain pienempiä altcoineja louhittaessa. Suuremmissa Proof of Work -pohjaisissa kryptovaluutoissa ASIC-louhinta on syrjäyttänyt täysin muut louhintamuodot.

Proof of Stake

Proof of Work -konsensusalgoritmin rinnalle on kehittynyt myös uusi Proof of Stake -pohjainen konsenusmalli. Tämä ei vaadi Proof of Workista tuttua raskasta infrastruktuuria ympärilleen, sillä tässä konsensusmallissa lohkoketjun ylläpito tapahtuu lukitsemalla omistamiaan tokeneita lohkoketjun ylläpitoon. Tästä käytetään myös nimitystä steikkaus (staking). Suurista kryptovaluutoista esimerkiksi Ethereum on siirtymässä kovaa vauhtia Proof of Stakea kohti. Suurin osa viime vuosien uusista kryptovaluutoista toimii juurikin Proof of Staken pohjalla. Proof of Stake -pohjainen louhinta eli steikkaus ei vaadi suuria laitehankintoja, eikä se johda hävyttömän korkeaan sähkönkulutukseen. Steikkauksen investoinnit ovat tasan tarkkaan yhtä suuret, mitä kyseisten tokenien hankinta on maksanut.

Kryptosijoittajan näkökulmasta steikkaus on useimmissa tapauksissa huomattavasti perinteistä ASIC-louhintaa järkevämpää. Sijoitukselle on mahdollista saada mukavaa prosentuaalista tuottoa, eikä kalliita laitehankintoja tai juoksevia kuluja ole.

Yhteenveto

Kryptovaluuttojen louhinta on muuttunut huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Proof of Work -pohjaisia kryptovaluuttoja louhitaan pääasiassa erittäin tehokkailla louhimiseen suunnitelluilla ASIC-koneilla. ASIC-louhinnan korkeiden kustannusten seurauksena Proof of Work -pohjaisten kryptovaluuttojen louhinta on tänä päivänä useimmissa tapauksissa yksittäiselle kryptosijoittajalle kannattamatonta touhua. Esimerkiksi Bitcoinin louhinta on keskittynyt suurten louhintafarmien ympärille. Bitcoinin louhinta kuluttaa paljon sähköä ja sähkönkulutuksen minimoimiseksi louhinta on keskittynyt maihin, joissa sähkön hinta on halpaa. Lisäksi yhä suurempi osa Bitcoinin louhinnassa vaadittavasta sähköstä on peräisin uusiutuvista energian lähteistä.

Proof of Stake ja steikkaus ovat muuttaneet kryptovaluuttojen louhintaa pysyvästi. Steikkauksen kulut ovat perinteistä louhintaa huomattavasti pienempiä. Matalan aloituskynnyksen seurauksena steikkaus on saavuttanut suuren suosion kryptosijoittajien keskuudessa. Steikkauksen suosion ymmärtää hyvin, sillä kukapa meistä ei olisi tänä päivänä tyytyväinen useiden prosenttien vuosituottoihin.

Kirjoituksen tavoitteena ei ole suositella kenellekään kryptosijoittamista. Jokainen on vastuussa itse tekemistään päätöksistä, enkä suosittele kenenkään sijoittavan kryptoihin tämän kirjoituksen perusteella.