Miten valitsen sijoituskohteeni vuonna 2018?

24.07.2018

Kryptomarkkinoilla sijoituskohteen valintaa voidaan pitää aloittelijan näkökulmasta hyvin haastavana. Moni aloitteleva kryptosijoittaja onkin maksanut kovia oppirahoja sijoitettuaan väärään aikaan tai väärään paikkaan. Tässä tekstissä pyrin kertomaan miten itse valitsen sijoituskohteeni. Myöhemmissä teksteissäni tulen varmasti käsittelemään myös sitä milloin on hyvä hetki vetää ne kuuluisat ostohousut jalkaan ja suunnata markkinoille

Nyt kuitenkin itse asiaan. Mielestäni kryptomarkkinat tarjoavat loistavia mahdollisuuksia sijoitusten arvonnousulle. Sijoitustaipaleeni alussa pyrin sijoittamaan lähinnä tunnettuihin ja markkina-arvoltaan arvostettuihin projekteihin, kuten Bitcoiniin, Litecoiniin ja muihin Top 10 kryptoihin. Pikkuhiljaa aloin kuitenkin huomaamaan, että markkinoita kannattaa tarkastella myös pintaa syvemmältä. Huomasin, että markkinoilla oli lukuisia pienemmän markkina-arvon projekteja, joilla voisi olla hyvinkin kirkas tulevaisuus. Ryhdyin siis tekemään enemmän taustatutkimusta ja muokkasin sijoitusstrategiaani sen mukaan. 

Kryptomarkkinat 4.6.2017

Kryptomarkkinat 3.6.2018

Yllä olevia kuvia tarkastelemalla näemme, että markkina-arvoltaan arvokkaimmissa kryptoissa on tapahtunut vuoden aikana mukavaa vaihtelua. Uusia lupaavia projekteja on noussut ja monet vanhat ovat menettäneet paikkansa näille uusille tulokkaille. Uskonkin, että taas ensi vuonna markkina-arvoltaan suurimpien kryptojen joukkoon on noussut uusia tulokkaita. Juuri näitä projekteja pyrin etsimään ja hankkimaan portfoliooni.

Potentiaalisia sijoituskohteita kartoittaessa kannattaa siis kiinnittää huomiota projektiin itseensä, sekä sen markkina-arvoon. Lisäksi kannattaa pohtia mikä matalan markkina-arvon taustalla on. Saattaa olla, että krypton volyymit ovat pieniä, eikä se kuulu vielä suurimmille markkinapaikoille. Krypto voi myöskin olla vielä niin uusi, ettei se ole ehtinyt päästä suurten massojen tietoisuuteen. Syitä matalalle markkina-arvolle voi siis olla monia. On myöskin mahdollista, että ihmiset ovat huomanneet kyseisen krypton olevan yksinkertaisesti niin surkea, ettei siihen kannata sijoittaa. Muista siis aina tehdä taustatutkimus huolella!

Olen pyrkinyt viime aikoina hankkimaan kryptoja, jotka ovat suhteellisen uusia, eivätkä ne ole vielä ehtineet listautua suurimpiin markkinapaikkoihin, kuten Binanceen. Matalan markkina-arvon kryptoilla voi siis saavuttaa mukavaa tuottoa, vaikka kokonaismarkkinat eivät olisikaan raketoimassa ylöspäin.

Ensimmäiset kryptosijoitukseni keskittyivät kryptovaluuttoihin sanan varsinaisessa merkityksessä. Nykyään mielenkiintoni on siirtynyt erilaisiin alustoihin. Olenkin löytänyt markkinoilta tänä vuonna muutamia alustoja, joiden uskon omaavan ensivuonna huomattavasti tämän hetkistä korkeamman markkina-arvon.

Olen tällä hetkellä tyytyväinen kryptojeni määriin, joten todennäköisesti en aio enää lisätä omistuksiani missään omistamassani kryptossa. Tällä hetkellä tarkkailen lähinnä markkinoille saapuvia uusia projekteja, ja pyrin löytämään niiden joukosta mahdolliset helmet. 

Hyvänä esimerkkinä uudesta ja laadukkaasta kryptosta voidaan pitää Ontologya, jolla moni on jo tämän vuoden aikana tehnyt huomattavan tuoton.

Sijoituskohdetta valitessani pyrin aina tutustumaan kyseiseen kryptoon mahdollisimman syvällisesti, perehdyn projektin taustalla olevaan tiimiin, sekä selaan läpi kaikki tärkeimmät sosiaalisen median kanavat (Reddit, Telegram, Twitter). Mikäli kaikki edellä mainitut vaikuttavat lupaavilta, kyseinen krypto sopii strategiaani ja markkinatilanne on otollinen, niin vedän ostohousut jalkaan ja siirryn markkinapaikalle. Muista aina tutustua sijoituskohteeseesi perusteellisesti. Etenkin matalan markkina-arvon kryptoissa on paljon kohteita, joihin voi menettää huomaamattaan kaikki sijoittamansa rahat.

Tiivistetysti:

Olen painottanut viime aikoina sijoituspäätöksissäni muutamaa keskeistä seikkaa:

  • Alustat
  • Matala markkina-arvo
  • Vaikea saatavuus
  • Tulevaisuuden näkymät


Kirjoituksen tavoitteena ei ole suositella kenellekään kryptosijoittamista. Jokainen on vastuussa itse tekemistään päätöksistä, enkä suosittele kenenkään sijoittavan kryptoihin tämän kirjoituksen perusteella.