Chainlink

24.04.2020

Chainlink on Ethereumin alustalla toimiva sovellus, jonka päämääränä on ratkaista älysopimusten oraakkelinogelma. Chainlink nousi viime vuonna ryminällä kaikkien kryptosijoittajien tietoisuuteen. Chainlinkin LINK-token oli ehdottomasti viime vuoden kryptovaluuttamarkkinoiden suurin nousija ja lukuisat siihen sijoittaneet kryptosijoittajat pystyivät nauttimaan sijoitustensa räjähdysmäisestä arvonnoususta.

Chainlink liittyy läheisesti yhteen tämän hetken puhutuimpaan teknologiseen mullistukseen, eli älysopimuksiin. Älysopimuksissa on kuitenkin olemassa yksi tekijä, joka heikentää niiden luotettavuutta. Älysopimusten luotettavuuden vaarantaa se, että ne eivät pääse käsiksi lohkoketjun ulkopuoliseen dataan ilman oraakkeleiden avustusta. Oraakkeleiden tehtävänä on syöttää älysopimuksiin dataa lohkoketjun ulkopuolelta, joten datan luotettavuus on äärimmäisen tärkeää älysopimuksia tehtäessä. Älysopimusten oraakkeleiden tarjoama data ei kuitenkaan aina ole luotettavaa. Mikäli älysopimusta tehtäessä hyödynnettäisiin ainoastaan yhden keskitetyn oraakkelin tuottamaa informaatiota, niin datan luotettavuuden ongelmat olisivat ilmeisiä.

Chainlink on pyrkinyt ratkaisemaan oraakkeliongelman luomalla hajautetun oraakkeleiden poolin. Mikäli älysopimukset hyödyntävät täysin hajautettua oraakkeleiden poolia, niin älysopimus ei ole ikinä ainoastaan yhden oraakkelin tuottaman tiedon varassa. Chainlinkin kehittämä järjestelmä asettaa oraakkelit paremmuusjärjestykseen sen mukaan, miten luotettavaa dataa ne ovat tarjonneet. Oraakkeleiden suorituksia puolestaan palkitaan LINK-tokeneilla. Laadukasta tietoa tuottavia oraakkeleita palkitaan LINK-tokeneilla, kun taas heikkolaatuista tietoa tuottavat menettävät tokeninsa. Järjestelmä kannustaa siis tuottamaan mahdollisimman laadukasta tietoa.

Chainlink nousi huimaan suosioon vuoden 2019 aikana. Nousua edesauttoivat ehdottomasti kasvanut tarve Chainlinkin tarjoamalle ratkaisulle, Chainlinkin viime vuoden aikana solmimat lukuisat merkittävät yhteistyösopimukset (SWIFT, Google, Oracle, Microsoft), LINK-tokenin listaus Coinbaseen ja MainNetin julkaisu.

Älysopimukset tulevat olemaan todella merkittävä teknologinen mullistus ja ne voivat syrjäyttää perinteiset sopimukset jo aivan lähitulevaisuudessa. Älysopimusten oraakkeliongelma on todellinen, ja Chainlink on ainoa projekti, joka tarjoaa tällä hetkellä oraakkeliongelmaan uskottavaa ratkaisua.

Chainlinkin LINK-tokenin hintakehitys riippuu täysin siitä, miten Chainlink tulee menestymään. Mikäli älysopimusten käyttö kasvaa ja Chainlinkin tarjoamaa ratkaisua ryhdytään käyttämään entistä enemmän, tulee myös LINK-tokenin hinta ehdottomasti nousemaan.

Tällä hetkellä Chainlink on erinomaisissa asemissa markkinoilla. Älysopimusten ja Chainlinkin potentiaalit ovat huikeita ja mikäli niiden käyttö tulee kasvamaan tulevaisuudessa, niin LINK-tokeniin sijoittaneet ovat tehneet ehdottomasti yhden elämänsä parhaista sijoituspäätöksistä. Tulevaisuudessa näemme, tuleeko näin tapahtumaan.

Chainlinkin LINK-tokenia on mahdollista ostaa kaikista isoista kryptovaluuttapörsseistä, kuten Coinbasesta ja Binancesta. 

Kirjoituksen tavoitteena ei ole suositella kenellekään kryptosijoittamista. Jokainen on vastuussa itse tekemistään päätöksistä, enkä suosittele kenenkään sijoittavan kryptoihin tämän kirjoituksen perusteella.