Älysopimus

07.05.2020

Älysopimukset ovat ehdottomasti yksi tämän päivän suurista megatrendeistä. Ne ovat myös erittäin kuuma puheenaihe kryptovaluuttamaailmassa, jonka merkitys älysopimusten kehittämiselle on ollut valtaisa. Älysopimuksella tarkoitetaan lohkoketjussa olevaa ohjelmaa, joka toimii osapuolten välisenä sopimuksena. Älysopimukset mahdollistavat erilaisten automaattisten ehtojen ja rangaistusten ohjelmoimisen. Älysopimuksen avulla toisilleen entuudestaan täysin tuntemattomat tahot voivat luoda keskinäisen sopimuksen melkeinpä mistä tahansa.

Mikä on älysopimus?

Älysopimus on ohjelma, joka toimeenpanee itsensä automatisoidusti niiden ehtojen pohjalta, jotka siihen on syötetty. Älysopimuksia on mahdollista hyödyntää kaikissa niissä tilanteissa, joissa sopimukseen halutaan sisällyttää ennalta määrättyjä ehtoja.

Älysopimukset tarjoavat huimia etuja perinteisiin sopimuksiin nähden. Älysopimukset ovat täysin autonomisia, joten ne poistavat kolmannen osapuolen tarpeen. Älysopimusten autonomisuus nopeuttaakin sopimusprosessia huomattavasti. Lisäksi niiden laatiminen on huomattavasti perinteisiä sopimuksia edullisempaa, kun sopimuksen laatimisesta ja valvonnasta ei tarvitse maksaa palkkiota kolmannelle osapuolelle. Nopeutensa ja edullisuutensa lisäksi älysopimukset tarjoavat myös vallankumouksellista tarkkuutta. Älysopimukset noudattavat aina täysin orjallisesti sopimukseen ohjelmoitua toimintoa, joten inhimillisen virheen mahdollisuutta ei ole. Älysopimusten nähdään myös kasvattavan sopimusosapuolten välistä luottamusta. Älysopimuksissa kaikki data on aina tallennettu suoraan lohkoketjuun, jolloin toinen sopimusosapuoli ei pääse muuttamaan sopimuksen ehtoja eikä voi väittää sopimusta kadonneeksi.

Älysopimusten haasteena on tällä hetkellä niiden laadinnassa mahdollisesti tapahtuvat virheet. Mikäli älysopimus on ohjelmoitu virheellisesti, niin se ei suorita sopimusosapuolten haluamaa toimintoa. Lohkoketjun dataa ei pääse muuttamaan, joten älysopimuksen tekemiä toimia on mahdotonta muuttaa jälkikäteen. Mahdollisen virheen peruuttaminen vaatiikin kaikkien sopimusosapuolten yhteisymmärrystä. Haasteista huolimatta älysopimusten tarjoama etu perinteisiin sopimuksiin nähden on kuitenkin todella huikea.

Älysopimusten alustat

Platform-kategorian kryptovaluutat ovat erittäin suuressa roolissa älysopimusten muodostamisessa. Platformit tarjoavat älysopimuksille sen käyttöjärjestelmän, jonka päälle älysopimuksia on mahdollista luoda. Ilman platformeja ei olisi siis myöskään älysopimuksia. Kryptovaluuttamaailman suosituin platform on ylivoimaisesti Ethereum. Älysopimukset ovat olleet viime aikoina ehdottomasti yksi Ethereumin eniten keskustelua herättäneistä ominaisuuksista, ja kiinnostus niitä kohtaan on ollut eksponentiaalisessa kasvussa. Ethereumin lisäksi muutkin platform-kategorian kryptovaluutat, kuten EOS ja TRON mahdollistavat älysopimusten laatimisen alustallaan. Platformien lisäksi älysopimuksiin liittyy läheisesti myös Chainlink, jonka tavoitteena on parantaa älysopimusten luotettavuutta. Lisää Chainlinkistä voit lukea tästä.

Kirjoituksen tavoitteena ei ole suositella kenellekään kryptosijoittamista. Jokainen on vastuussa itse tekemistään päätöksistä, enkä suosittele kenenkään sijoittavan kryptoihin tämän kirjoituksen perusteella.