Keskuspankkien kryptovaluutat

06.07.2020

Monet ihmiset eivät varmasti tiedä, että useiden eri maiden keskuspankit kehittelevät tällä hetkellä kovaa vauhtia omia kryptovaluuttojaan. Keskuspankit pyrkivät omia digitaalisia valuuttojaan kehittelemällä viemään yhteiskuntaa pikkuhiljaa kauemmas perinteisestä käteisestä rahasta kohti paremmin kontrolloitavissa olevaa mallia. Lohkoketjuteknologian mahdollistamien digitaalisten valuuttojen avulla keskuspankit pystyisivät toteuttamaan omia intressejään aiempaa paremmin.

Keskuspankkien kehittelemät digitaaliset valuutat todistavat sen, että nykyiset kryptovaluutat Bitcoin etunenässä kykenevät tarjoamaan jotain sellaista, mihin perinteiset valuutat eivät kykene. Perinteisistä kryptovaluutoista tuttu lohkoketjuteknologia toimii myös keskuspankkien omien kryptovaluuttojen selkärankana. Esimerkiksi Bitcoinin tapauksessa lohkoketjuteknologia on valjastettu vastaamaan ihmisten tarpeisiin, kun taas keskuspankit ovat valjastaneet lohkoketjuteknologian omien intressiensä tukemiseen.

Keskuspankkien kryptovaluutat eivät tule astumaan perinteisten kryptovaluuttojen alueelle, eivätkä ne myöskään tule kilpailemaan millään tasolla keskenään. Keskuspankkien kryptovaluuttojen voidaankin nähdä olevan lähinnä nykyisen valuuttajärjestelmän teknologinen harppaus kohti keskuspankkien vahvempaa kontrollia.

Seuraavaksi kerron esimerkkejä keskuspankkien kryptovaluutoista ja niiden kehityksestä.

Venezuela

Hyperinflaation kourissa kamppaileva Venezuela oli maailman ensimmäinen maa, joka julkaisi oman valtion liikkeelle laskeman kryptovaluutan. Venezuelan kryptovaluutan nimi on petro ja se toimii Venezuelan toisena virallisena valuuttana yhdessä Venezuelan bolivarin rinnalla. Teoriassa Venezuelan öljyvarantojen pitäisi olla petron arvon takauksena, mutta käytännön näyttöä tästä ei ole saatu. Petron arvo on siis täysin Venezuelan viranomaisten kontrollissa.

Petro ei poista kansalaisten luottamuspulaa Venezuelan valuuttajärjestelmää kohtaan. Tällä hetkellä Venezuelassa seteleihin käytettävä paperikin on huomattavasti arvokkaampaa kuin itse setelit, joten miksi kansalaiset luottaisivat valtioon, joka on omalla toiminnallaan tuhonnut maan toisen virallisen valuutan arvon? Mikään ei estä sitä, etteikö Venezuelan valtio voisi laskea liikkeelle bolivarin tapaan myös aivan järkyttäviä määriä petroa, samalla romahduttaen sen arvon. Onneksi ihmisillä on kuitenkin vapaus valita. Bitcoin on saavuttanut viime vuosien aikana erittäin suuren suosion venezuelalaisten keskuudessa, sillä se pystyy tarjoamaan venezuelalaisille aidon vaihtoehdon maan nykyiselle valuuttajärjestelmälle toisin kuin petro.

Kiina

Kiinan keskuspankki on kehitellyt kaikessa hiljaisuudessa oman kryptovaluuttansa nimeltään DCEP. DCEP:n arvo on sidottu täysin Kiinan virallisen valuutan juanin kurssiin. Tämä tarkoittaa sitä, että DCEP on käytännössä kryptovaluuttamaailmastakin tuttu stablecoin, joten siihen sijoittamalla ei ole mahdollista saada omistuksilleen arvonnousua. DCEP on tällä hetkellä testikäytössä lukuisissa kiinalaisissa suurkaupungeissa. Kun DCEP:n testit ovat valmistuneet, siitä on tarkoitus tulla Kiinan valtion toinen virallinen valuutta.

Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat kohdanneet Kiinassa erittäin ankaria rajoituksia. Perinteisiä kryptovaluuttoja ei saa hankkia Kiinan rajojen sisäpuolelta, eikä niitä saa myöskään käyttää Kiinassa maksuvälineinä. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että Kiinan asenne perinteisiä kryptovaluuttoja kohtaan on ollut erittäin vihamielinen. Onkin hyvin todennäköistä, että DCEP-kryptovaluuttaa tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa erityisesti Kiinan omien intressien ja kansalaisten seurannan apuvälineinä.

Muut maat

Kiinan voimakas panostaminen maan omaan DCEP-kryptovaluuttaan on herättänyt myös useat muut maailman keskuspankit keskuspankkien omien kryptovaluuttojen aikaan. Euroopan keskuspankki EKP on julkisesti ilmoittanut, että se haluaa kehittää oman kryptovaluuttansa. EKP:n suunnitelmat digieuron kehittelemiseksi ovatkin jo pitkällä. EKP:n lisäksi myös läntinen naapurimaamme Ruotsi on äärimmäisen kiinnostunut oman e-kruunun liikkeellelaskusta. Ruotsin keskuspankki Riksbank ilmoittikin tämän vuoden helmikuussa aloittavansa testauksen kyseisellä valuutalla. Edellä mainittujen keskuspankkien lisäksi myös Yhdysvaltain keskuspankin tiedetään pohtivan kovaa vauhtia oman digitaalisen dollarin liikkeellelaskua. Tulevaisuudessa keskuspankkien lanseeraamat kryptovaluutat tulevatkin olemaan todennäköisesti arkea ympäri maailmaa.

Yhteenveto

Keskuspankkien liikkeelle laskemat kryptovaluutat tulevat olemaan suurella todennäköisyydellä arkea jo aivan lähitulevaisuudessa. Jokaisen on hyvä muistaa, että keskuspankkien omat kryptovaluutat ovat täysin keskuspankkien kehittelemiä. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden hallinto ja teknologia ovat myös 100 % keskuspankkien hallussa. Lisäksi niiden arvo on useimmissa tapauksissa sidottu todennäköisesti kussakin maassa nykyisin käytössä olevan perinteisen valuutan kurssiin.

Mikään ei estä keskuspankkeja laskemasta lisää kryptovaluuttoja markkinoille, vaan ne voivat perinteisen fiat-rahan tapaan laskea niitä liikkeelle rajattomasti. Keskuspankkien omat kryptovaluutat eivät siis ratkaise nykyisen valuuttajärjestelmän valuvikoja, vaan ne toimivat lähinnä nykyisen valuuttajärjestelmän jatkeena. Voidaankin sanoa, että esimerkiksi Bitcoin ja keskuspankkien kryptovaluutat eroavat toisistaan kuin yö ja päivä.

Kirjoituksen tavoitteena ei ole suositella kenellekään kryptosijoittamista. Jokainen on vastuussa itse tekemistään päätöksistä, enkä suosittele kenenkään sijoittavan kryptoihin tämän kirjoituksen perusteella.