Kryptovaluuttojen kategoriat

04.04.2020

Monet ihmiset ajattelevat, että kryptovaluutat ovat yksi suuri kokonaisuus, jonka alla on useita tuhansia Bitcoinia muistuttavia kryptovaluuttoja. Tämä olettamus ei kuitenkaan pidä paikkansa. Jokaisen kryptovaluutoista kiinnostuneen ja mahdollista sijoituspäätöstä harkitsevan olisikin hyvä tunnistaa kryptovaluuttojen eri kategoriat.

Kryptovaluutat voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan. Nämä kategoriat ovat valuutat, platformit ja sovelluskohtaiset tokenit. Varsinaisiin valuuttoihin kuuluvat sellaiset kryptovaluutat, joiden tarkoituksena on toimia maksuvälineinä ja arvonsäilyttäjinä. Tämän kategorian tunnetuimmat kryptovaluutat ovat Bitcoin, Litecoin ja Bitcoin Cash.

Platform-kategoriaan kuuluu puolestaan joukko Ethereumin kaltaisia kryptovaluuttoja. Tämän joukon nimekkäimpiä jäseniä Ethereumin lisäksi ovat EOS, TRON ja NEO. Platformeja voidaan kuvailla kokonaisiksi ekosysteemeiksi ja ohjelmointialustoiksi, joiden päällä toimivat myös esimerkiksi paljon hehkutusta saaneet hajautetut sovellukset (dapp), sekä sopimusten laadinnan tulevaisuudessa mullistavat älysopimukset.

Kolmas kryptovaluuttojen kategoria koostuu erilaisista tokeneista. Tokenit ovat puolestaan yksittäisen platformin sisällä toimivia kryptovaluuttoja. Tokenin arvo pohjautuu kyseisen tokenin pohjalla olevan yksittäisen sovelluksen/ratkaisun menestykseen. Tokeneiden pääasiallisena tarkoituksena on toimia sen sovelluksen sisällä, jota varten ne on suunniteltu. Useimmiten tokenit on tarkoitettu arvon siirtämiseen. Tokeneita ei ole tarkoitettu varsinaisten kryptovaluuttojen tapaan maksuvälineiksi, eikä niitä voi verrata Bitcoinin kaltaisiin perinteisiin kryptovaluuttoihin.

Eri kategorioiden kryptovaluutoilla on eri ominaispiirteet ja käyttötarkoitukset. Jokaisen kryptosijoittajan olisikin osattava tunnistaa mihin kategoriaan kryptovaluutta kuuluu.

Kirjoituksen tavoitteena ei ole suositella kenellekään kryptosijoittamista. Jokainen on vastuussa itse tekemistään päätöksistä, enkä suosittele kenenkään sijoittavan kryptoihin tämän kirjoituksen perusteella.