Hajautetut kryptovaluuttapörssit

05.10.2020

DeFi (Decentralized finance) -kategorian alle kuuluvat hajautetut kryptovaluuttapörssit (DEX) ovat kasvattaneet kuluvan vuoden aikana suosiotaan kryptosijoittajien keskuudessa. Hajautetulla kryptovaluuttapörssillä tarkoitetaan sitä, että kuka tahansa voi liittyä pörssin käyttäjäksi ilman erillistä lupaa tai tunnistautumista. Hajautetuissa pörsseissä ei myöskään ole perinteisistä kryptovaluuttapörsseistä tuttuja käyttäjätilejä tai asiakaspalvelua.

Hajautetuissa pörsseissä kaupankäynti tapahtuu pääasiassa Ethereum-pohjaisilla kryptovaluutoilla ja kuka tahansa voi tuoda hajautettuun pörssiin kaupattavaksi minkä tahansa Ethereum-pohjaisen kryptovaluutan. Hajautetussa pörssissä kaupankäynti tapahtuu älysopimuksia hyödyntäen täysin automaattisesti.

Hajautetut pörssit vaativat toimiakseen likviditeettipoolin (eng. liquidity pool). Likviditeettipooli koostuu sijoittajien siihen tallettamista kryptovaluutoista. Hajautettu pörssi vaatii siis toimiakseen riittävän likviditeetin. Mitä suurempi hajautetun pörssin likviditeettipooli on, sitä suurempia kauppoja pörssissä on mahdollista tehdä. Hajautetut pörssit pyrkivät houkuttelemaan sijoittajia tarjoamaan likviditeettiä kyseiseen pörssiin tarjoamalla sijoittajille osuutta treidauspalkkioista ja mahdollisesti pörssin omaa kryptovaluuttaa. Sijoittajan on muistettava, että kaikki hajautetussa pörssissä tapahtuvat kaupat tapahtuvat likviditeettipoolin kautta, eivät suoraan henkilöltä toiselle. Hajautetun pörssin toiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että sijoittajat tallettavat varojaan likviditeettipooliin. Sijoittajille on oltava tähän pörssin puolelta tarvittavat kannustimet.

Yksi syy hajautettujen pörssien suosion kasvulle on se, että uusia kryptovaluuttoja syntyy niin kovaa tahtia, että perinteiset keskitetyt pörssit (esim. Binance ja Coinbase) eivät ehdi listata niitä riittävän nopeasti. Siinä vaiheessa, kun kryptovaluutta päätyy perinteisten pörssien listoille, on sen arvo saattanut nousta jo useita tuhansia prosentteja. Lisäksi hajautetuissa pörsseissä on myös mahdollista käydä kauppaa matalan volyymin kryptovaluutoilla, joita perinteiset pörssit eivät todennäköisesti listaisi. Hajautetut pörssit ovat myös täysin anonyymejä, eikä käyttäjien tarvitse lähettää tunnistetietojaan mihinkään käydäkseen kauppaa. On siis sanomattakin selvää, että hajautetut pörssit vetävät puoleensa myös rikollisia.

Hajautettuja kryptovaluuttapörssejä on mahdollista käyttää, mikäli omistaa oman selainlaajennuksena toimivan kryptovaluuttalompakon. Itse käytän hajautetuissa pörsseissä Ethereum-pohjaisten kryptovaluuttojen lompakkona MetaMask nimistä selainlaajennusta.

Uniswap

Uniswap on ensimmäinen ja tunnetuin hajautettu kryptovaluuttapörssi. Uniswapin perustanut yhdysvaltalainen Hayden Adams on työskennellyt palvelun parissa jo vuodesta 2018. Vuoden 2020 aikana Uniswapin suosio on suorastaan räjähtänyt palvelun käyttäjämäärien kasvaessa moninkertaisiksi.

Uniswapissa kuka tahansa voi vaihtaa Ethereumin kryptovaluuttaa Etheriä ja muita Ethereumin pohjalle luotuja kryptovaluuttoja toisiinsa. Uniswap on erittäin helppokäyttöinen ja kaupanteko Uniswapissa onnistuu helposti kokemattomammiltakin kryptosijoittajilta.

Uniswapilla on myös oma kryptovaluutta lyhenteeltään UNI. Vuoden 2020 syyskuussa lanseerattua UNI-tokenia jaettiin airdroppina, eli ilmaiseksi kaikille henkilöille, jotka olivat Uniswap -palvelua käyttäneet. Jokaiselle käyttäjälle jaettiin minimissään 400 UNI-tokenia. Tämä oli Uniswapin käyttäjille erittäin myönteinen yllätys, sillä 400 UNI-tokenin arvo oli jo airdrop-päivänä yli 1000 dollaria.

Lopuksi

Hajautettujen pörssien suosio on kasvanut vuoden 2020 aikana kovaa vauhtia. Tulevaisuudessa hajautetut pörssit tulevat viemään todennäköisesti entistäkin enemmän volyymiä perinteisiltä kryptovaluuttapörsseiltä. Vaikka hajautetut pörssit tuovatkin sijoittajille tietynlaista vapautta, niin on hyvä muistaa, että vapauden mukana tulee myös vastuu. Hajautettujen pörssien ollessa kyseessä sijoittajien onkin turha haaveilla asiakaspalvelun avusta ongelmatilanteissa. Hajautetut pörssit eivät vaadi sijoittajilta minkäänlaista tunnistautumista. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten viranomaiset tulevat suhtautumaan niiden toimintaan.

Kirjoituksen tavoitteena ei ole suositella kenellekään kryptosijoittamista. Jokainen on vastuussa itse tekemistään päätöksistä, enkä suosittele kenenkään sijoittavan kryptoihin tämän kirjoituksen perusteella.