Passiivista tuloa kryptovaluutoilla

15.09.2020

Passiivisella tulolla tarkoitetaan sitä, että tulon lähteenä on jokin muu kuin aktiivinen työnteko. Perinteisiä passiivisen tulon lähteitä ovat esimerkiksi osakkeet, rahastot ja asunnot. Tänä päivänä passiivista tuloa on mahdollista saada myös kryptovaluutoilla.

Kryptovaluutoilla on mahdollista saada tänä päivänä passiivista tuloa usein eri tavoin. Perinteisen kryptovaluuttojen louhinnan rinnalle on tullut lukuisia eri ansaintamahdollisuuksia, jotka vaativat huomattavasti louhintaa pienempiä investointeja ja ovat helpommin aloittelijoiden ulottuvissa. Tämän artikkelin tarkoituksena on kertoa, kuinka kryptovaluutoilla on mahdollista saada passiivista tuloa. Artikkelissa esitellään neljä erilaista tapaa passiivisen tulon hankkimiseksi.

Kryptovaluuttojen louhinta

Luonnollisesti ensimmäisenä esitellään kryptovaluuttojen louhinta, joka on vanhin tapa ansaita passiivista tuloa kryptovaluutoilla. Louhijat ovat kryptovaluuttojen lohkoketjujen ylläpitäjiä, jotka saavat korvaukseksi ylläpitotyöstään louhimaansa kryptovaluuttaa sekä osan lohkoketjussa suoritetuista transaktiomaksuista.

Perinteisellä kryptovaluuttojen louhinnalla tarkoitetaan käytännössä prosessia, jossa erittäin tehokkaat tietokoneet kilpailevat siitä, kuka saa ensimmäisenä ratkaistua äärimmäisen haastavan matemaattisen yhtälön. Yhtälön ratkaisija saa kunnian tuottaa uuden lohkon kyseiseen lohkoketjuun. Perinteinen kryptovaluuttojen louhinta on mahdollista kryptovaluutoilla, jotka noudattavat Proof of Work -konsensusalgoritmia. Tällaisia kryptovaluuttoja ovat esimerkiksi Bitcoin ja Litecoin.

Kenen tahansa tietokoneen omaavan henkilön on teoriassa mahdollista päästä kryptovaluutan louhijaksi. Käytännössä tilanne on kuitenkin hieman toinen. Esimerkiksi Bitcoinin lohkoketjua louhitaan tänä päivänä varta vasten louhintaan suunnitelluilla erittäin tehokkailla ASIC-tietokoneilla. Tällaisten laitteiden hankinta on erittäin kallista, ja Bitcoinin louhinta onkin tänä päivänä pääasiassa suurten useita kymmeniä tuhansia louhijoita omistavien louhintafarmien hallinnassa. Louhinta on myös keskittynyt alueille, joissa sähkö on mahdollisimman halpaa. Suomessa louhinnan esteenä onkin useimmiten korkea sähkön hinta. Lisäksi louhintalaitteiden hankintakulut ovat kohtuullisen suuria, joten piensijoittaja ei välttämättä kykene niitä hankkimaan.

Tänä päivänä Proof of Stake -pohjaisten kryptovaluuttojen yleistymisen myötä sijoittajien on mahdollista saada itselleen passiivista tuloa myös huomattavasti perinteistä louhintaa edullisemmin. Kerron seuraavassa kappaleessa, miten tämä käytännössä tapahtuu.

Staking

Kryptovaluuttojen staking eli steikkaus on tänä päivänä erittäin suosittua. Staking on mahdollista Proof of Stake -pohjaisissa kryptovaluutoissa. Proof of Stake -pohjaisissa kryptovaluutoissa lohkoketjun ylläpitotyö ei ole louhijoiden vastuulla. Tässä mallissa louhijat, eli erittäin tehokkaat tietokoneet on korvattu stakingilla. Proof of Stake -pohjaisten kryptovaluuttojen lohkoketjun ylläpitotyöstä ovat vastuussa validaattorit. Perinteisten louhijoiden tapaan nämä validaattorit vahvistavat ja rakentavat lohkoketjun uudet lohkot. Validaattoriksi on mahdollista päästä steikkaamalla eli lukitsemalla riittävä määrä kyseistä kryptovaluuttaa lohkoketjun ylläpitotyöhön. Tyypillisesti tämä määrä on sen verran suuri, että yksittäisen piensijoittajan on kuitenkin käytännössä mahdotonta päästä validaattoriksi.

Vaikka pienempiä summia kryptovaluuttoihin sijoittaneiden onkin likimain mahdotonta päästä validaattoriksi, niin se ei silti ole este steikkaukselle. Omat omistuksensa on nimittäin mahdollista delegoida jollekin jo olemassa olevalle validaattorille. Tämä ominaisuus on tullut viimeisten vuosien aikana lähes jokaiseen suurimpaan kryptovaluuttapörssiin ja -lompakkoon. Stakingin aloittaminen on erittäin helppoa ja useimmilla alustoilla se onnistuu ainoastaan nappia painamalla. Stakingin avulla on mahdollista saada jopa 5-10 % vuosituottoa omistamilleen kryptovaluutoille. Stakingin avulla saadun passiivisen tulon lisäksi sijoittajan on mahdollista tienata myös kyseisen kryptovaluutan mahdollisella arvonnousulla. Sijoittajan on kuitenkin myös otettava huomioon, että mahdollinen arvonlasku vie hyvin nopeasti kokonaissijoituksen pakkaselle.

Lainapalvelut

Hajautetun finanssimaailman (DeFi) tarjoamat mahdollisuudet passiivisen tulon hankkimiseksi ovat herättäneet viime aikoina laajaa mielenkiintoa sijoittajien keskuudessa. Yksi suosituimmista tavoista tienata passiivista tuloa DeFi-palveluissa on ehdottomasti kryptovaluuttojen lainaaminen. Kryptovaluuttojen lainapalvelut tarkoittavat nimensä mukaisesti omien kryptovaluuttojen lainaamista toiselle taholle. Lainapalveluiden avulla omille kryptovaluutoille on mahdollista saada jopa noin 8 % vuosituottoa, joka on suurempi kuin pörssiosakkeiden keskimääräinen tuotto. Kryptovaluuttojen lainapalveluita on mahdollista hyödyntää myös erilaisilla stablecoineilla. Stablecoineja käyttämällä sijoittaja välttää riskin kryptovaluuttojen mahdollisista arvon muutoksista.

Lainapalveluiden tarjoama tuotto on erittäin houkuttelevaa tämän päivän nollakorkojen maailmassa. Nollakorkojen parissa tuskailevat sijoittajat voivat vaihtaa pankkitileillään makaavia varoja esimerkiksi dollarin arvoon sidottuihin stablecoineihin ja tienata rahoilleen mukavaa korkoa. Kryptovaluuttojen lainaaminen on mahdollista mm. maailman suurimmassa kryptovaluuttapörssissä Binancessa.

Mikäli kiinnostus DeFi:ä kohtaan lainapalveluiden myötä heräsi, niin aiheeseen pääsee tutustumaan lisää tästä.

Yield Farming

Erilaisia DeFi-pohjaisia kryptovaluuttoja ja sovelluksia on olemassa tänä päivänä satoja. Sijoittajat haluavat luonnollisesti käyttää sitä, josta saa kulloinkin parhaimman mahdollisen tuoton. Yield farmingin avulla on mahdollista saada eri DeFi-sovelluksista parasta tuottoa sijoitukselleen. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi tässäkin artikkelissa esiteltyjen steikkauksen ja lainapalveluiden avulla. Perinteisesti sijoittaja sijoittaa varansa yhteen palveluun ja nauttii tämän palvelun mahdollistamista tuotoista. Yield farmingissa varoja liikutellaan kuitenkin eri palveluiden välillä kulloinkin parhaimman mahdollisen tuoton perässä. Luonnollisesti varoja palvelusta toiseen liikuteltaessa mahdolliset transaktiokulut saattavat hyvin nopeasti viedä tavoitellun tuoton pakkasen puolelle. Tähän on kuitenkin kehitetty ratkaisu.

Kryptovaluuttamaailmaan on tullut tämän vuoden aikana erittäin suosittuja yield farming palveluita, jotka muodostavat useiden tuhansien käyttäjien varoista ns. pooleja ja liikuttelevat niitä automaattisesti palvelusta toiseen. Nämä sovellukset on tarkoitettu käyttäjien tuoton maksimointiin ja parhaimmillaan yield farmingin avulla onkin mahdollista saada jopa useiden kymmenien prosenttien vuosituottoja. Eri yield farming -palveluiden tuottoja pääset tarkastelemaan tästä.

Yksi suosituimmista yield farming -sovelluksista on nimeltään yearn.finance. Yearn.financen kurssinousu on ollut vuoden 2020 kesällä huimaa ja projekti löytyykin tällä hetkellä 30 suurimman kryptovaluutan joukosta.

Yhteenveto

Kryptovaluutoilla on mahdollista tienata passiivista tuloa usein eri tavoin. Tässä artikkelissa on esitelty neljä erilaista keinoa passiivisen tulon tienaamiseksi. Näitä tapoja on kuitenkin useampia ja DeFi -palveluiden voimakas kehittyminen mahdollistaa sen, että kryptovaluutoilla on tulevaisuudessa mahdollista tienata lukuisin eri tavoin. Mikäli haluat tietää lisää artikkelissa esitellyistä asioista tai mistä tahansa kryptovaluuttoihin liittyvästä, niin ota yhteyttä minuun Instagramissa @kryptosijoittaja tai Twitterissä @Kryptoinvestor. Vastaan mielelläni.

Kirjoituksen tavoitteena ei ole suositella kenellekään kryptosijoittamista. Jokainen on vastuussa itse tekemistään päätöksistä, enkä suosittele kenenkään sijoittavan kryptoihin tämän kirjoituksen perusteella.